ေရြးေကာက္ပဲြ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္း၌ Facebook Account အသစ္ဖြင့္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာ

ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္အခ်ိန္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚရိွ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၌ ဖတ္႐ႈႏႈန္းမ်ားသည္လည္း ျမင့္တက္လာလ်က္ ရိွေနသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္တြင္း၏ Facebook လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳႏႈန္းသည္ တစ္ရက္လ်ွင္ account အသစ္ အသံုးျပဳသူ ၇ ေသာင္းဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္လာလ်က္ရိွသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳႏႈန္းသည္ တစ္ရက္လ်ွင္ ပ်မ္းမွ် account အသစ္ ၇ ေသာင္း နီးပါး တက္လ်က္ရိွေၾကာင္း Amara Digital Marketing Agency ၏ အြန္လိုင္းေပၚမွ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းအရသိရသည္။
ျပည္တြင္း၌ Facebook လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ၄.၇ သန္းရိွခဲ့ရာမွ ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ၅.၂ သန္းေက်ာ္ရိွသြားၿပီျဖစ္သည္။
ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ Facebook အသံုးျပဳသူ ၅ သိန္းအထိ တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပမာဏတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အသံုးျပဳသည့္ account အသစ္ အေရအတြက္မွာ ၃ သိန္းရိွၿပီး က်န္ ၂ သိန္းမွာ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳႏႈန္း ျမင့္တက္လာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုေနာက္ပုိင္း Lock က်သည့္ account မ်ား အမ်ားအျပားရိွလာျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း Amara Digital Marketing Agency ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ မခ်မ္းေျမ့ခိုင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။