လူမႈေရးမီဒီယာ Ashley Madison အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ပြား

AshleyMadison-SH-thenextweb-2015jul22-.jpg

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား အသုံးျပဳေသာ လူမႈေရး မီဒီယာတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Ashley Madison သည္ တစ္ဦးတည္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ Ashley Madison ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သူ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ လူမႈေရးမီဒီယာ သုံးစြဲသူမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရ အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းသုိ႔ တင္လ်က္ရွိေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးဘေလာ့ Krebs on Security မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ Ashley Madison တြင္သုံးစြဲသူ ၃၇ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၎လူမႈေရး မီဒီယာသုံးစြဲသူမ်ား၏ account အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ က်ပန္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိကာ  ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း Krebs on Security မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ The Impact Team ဟု အမည္ရေသာ တစ္ဦးတည္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟက္ကာမ်ားသည္ Ashley Madison တိုက္ခိုက္မႈတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ခိုးယူထားသည့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔ လူမႈေရး မီဒီယာသုံးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၉၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Avid Life Media (ALM ဟု ေခၚဆိုသည့္အျပင္ Ashley Madison ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ) က လိမ္လည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း The  Impact Team က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အဝ ဖ်က္သိမ္းသည့္ feature သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ALM ကို ဝင္ေငြကန္ေဒၚလာ ၁.၇ သန္း ရွာေဖြေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာထားသည့္အတိုင္း ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အဝ မဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း The Impact Team ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ The Impact Team က ALM ပုိင္ဆိုင္ေသာ Ashley Madison ႏွင့္ Established Men လူမႈေရး မီဒီယာကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈတြင္ အတြင္းလူ ပါဝင္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ALM အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ႏိုလ္ဘိုင္ဒါမန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ ALM ၏ Adult Friend Finder တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ႏွစ္လအၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: TheNextWeb