သုံးစြဲသူမ်ား၏ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို GoPro စတင္

gopro-SH-bbc-2015jul23-.jpg

GoPro သည္သုံးစြဲသူ၏ ဗြီဒီယို ဖိုင္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ဝက္ဘ္ဆုိက္အသစ္ကို စတင္ ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းေဖာ္ျပ သူမ်ားသည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ action ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ သက္ၿငိမ္ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ား အသုံးျပဳရန္ မူပိုင္ခြင့္အတြက္ ေငြေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဗြီဒီယိုမ်ားကုိ ၆ လ အသုံးျပဳမႈအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ (ေပါင္စတာလင္ ၆၄၀) က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း GoPro ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ အေပ်ာ္တမ္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအၾကား ျခားနားထားေသာမ်ဥ္းမ်ား ေမွးမွိန္သြားသည့္ သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ GoPro ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ဗြီဒီယုိမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ျဖင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးရွိေၾကာင္း သုေတသန ကုမၸဏီ Enders Analysis မွအီယန္ေမာ့က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသည့္ portal သစ္သည္ ဗြီဒီယိုမ်ားကုိ ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်လိုၿပီး ဖန္တီးမႈျပဳလုပ္လုိေသာ GoPro သုံးစြဲသူအတြက္ platform တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက GoPro ၏ camcorder ျဖင့္ ဗြီဒီယုိမ်ား ႐ိုက္ကူးရန္ တြန္းအားေပးေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားမွ ဝင္ေငြရရွိေသာ YouTube အပါအဝင္ အျခားဗြီဒီယို streaming ဆိုက္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး 500px ႏွင့္ Eye Em platform မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဓာတ္ပုံခြင့္ျပဳခ်က္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆင္တူသည္။

လက္ရွိတြင္ GoPro သည္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္း ဗြီဒီယုိေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူမႈအတြက္ ေထာက္ခံမႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ သုံးစြဲသူမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ GoPro ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ခ်ိန္တြင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္အတြင္း ဗြီဒီယုိေပါင္း ၆၀၄ ခုရွိၿပီး ဗြီဒီယုိအခ်ိဳ႕မွ 4K ultra-high definition format ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC