၇ ႏွစ္အၾကာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ Mandalay ICT Park ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္

11026210_736689259779552_4445512110552147610_n.jpg

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ရတနာပံုေစ်း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ပါဝင္သြားခဲ့သည့္ Mandalay ICT Park ကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၌ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ICT Park ကို ရတနာပံုဆိုက္ဘာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧရိယာအားျဖင့္ စတုရန္းေပ ၆ ေသာင္း ၆ ေထာင္ ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

မီးေလာင္မႈ၌ ပါဝင္သြားခဲ့သည့္ ICT Park ကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ရတနာပံု စူပါစင္တာ တတိယထပ္၌ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ျပည္တြင္းရွိ ထိပ္တန္းအဆင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ MIT ကုမၸဏီႏွင့္ အျခားေသာ နည္းပညာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတို႔က တည္ေနရာ ရယူထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ICT Park ထဲမွာ Conference Hall တစ္ခု၊ Meeting Room တစ္ခု ရွိတယ္။ MIT က ေတာ့ စတုရန္းေပ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ကို တည္ေနရာယူထားတယ္။ ဒီမွာ Hardware လုပ္ငန္းေတြအတြက္ေတာ့ မရွိဘူးေပါ့။ ရည္ရြယ္ထားတာက IT နည္းပညာေတြ၊ Soluction ေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတာပါ” ဟု ရတနာပံုဆိုက္ဘာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ေဒသတြင္းရွိ နည္းပညာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ICT Park ၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား သည္လည္း လိုအပ္ေသာ ဧရိယာ စတုရန္းေပအလိုက္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဦးသိန္းထြဋ္က ဆိုသည္။

ရတနာပံုဆိုက္ဘာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေဒသတြင္း နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ Mandalay ICT Development အမည္ျဖင့္စတင္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ၎တို႔၏ စုစုေပါင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆံု႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔အတြက္လည္း ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားလံုးကို ရတနာပံုဆိုက္ဘာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုတည္းကသာ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Private Limited အဆင့္သာရွိေသးသည့္ ရတနာပံုဆိုက္ဘာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ လက္ရွိ ICT Park ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္း ေပးသြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။