မႏၲေလး၌ MPT ၏ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္

11737924_695454437221972_8743954306887110215_n.jpg

MPT ၏ ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းဆိုင္ခြဲကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၇၃ လမ္းႏွင့္ ၃၆ လမ္းေထာင့္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၈၄ လမ္း၊ ၃၃လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္၌ ပထမဆိုင္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

MPT အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ထားရာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္၌ MPT အေရာင္းဆိုင္ခြဲကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္က MPT ၏ အေရာင္းဆိုင္ခြဲကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုင္လိပ္စာမွာ အမွတ္ ပ/၂၃၁၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေနျပည္ေတာ္။ (၀၆၇) ၄၂၂၈၈၄ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဆိုင္ (Brand Shop) မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ကနဦး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္၌ ငါးဆိုင္၊ မႏၲေလး၌ သံုးဆိုင္၊ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏွစ္ဆုိင္ ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္း အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ေနရာႏွစ္ဆိုင္စီ ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း Brand Shop မ်ားတြင္ MPT မွထုတ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား (ဆင္းမ္ကတ္၊ ေငြျဖည့္ကတ္) မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ အေရာင္းဆိုင္ခြဲကို ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သံသုမာလမ္းမတြင္ တစ္ဆိုင္၊ စာတိုက္ႀကီးအနီးတြင္ တစ္ဆိုုင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး MPT ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအျပင္ MPT ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။