Atropos The Bane Elemental

banewallpaper-Yahoyeeha-online-gamearticle-2015july16.jpg

မၾကာခဏ မဟုတ္ေပမယ့္ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ Premium အဆင့္ ကစားပြဲေတြမွာ ရံဖန္ရံခါ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ Atropos The Bane Elemental ဟာ Intelligence Disabler Support Hero တစ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိသမွ် Ability ၄ မ်ိဳးစလုံးဟာ Single Target Ability မ်ားျဖစ္ေနျခင္းက သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ၿပီး တြဲဖက္ညီတဲ့ Ally မ်ား မိမိဘက္မွာ ပါဝင္မွသာ အက်ိ ဳးရွိမယ့္ Hero တစ္ေကာင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Carry လည္းမဟုတ္၊ AoE Support လည္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ Bane ဟာ MMR မျမင့္တဲ့ Public Match Making ေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ရဖုိ႔ ခက္ခဲၿပီး Popular ျဖစ္မႈေနာက္နားမွာ ရပ္တည္ေနတယ္ဆုိေပမယ့္ မိမိကြ်မ္းက်င္ရင္ ကြ်မ္း
က်င္သေလာက္ တစ္ဖက္အသင္းကုိ ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့ Support Hero တစ္ေကာင္လုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။

Background Story

ဘုရားသခင္တုိ႔ေတာင္ အိပ္မက္ဆုိး မက္ျမင္ရတဲ့အခ်က္ဟာ Atropos လုိ႔ နာမည္တြင္တဲ့ က်ိန္စာဆုိး (Bane) က အိပ္မက္ဆုိးေတြကုိ ေခၚေဆာင္လာေပးလုိ႔ပါပဲ။ Bane ဟာ သန္းေခါင္ယံ ေခ်ာက္ခ်ားမႈတုိ႔ရဲ႕ နတ္ဘုရားမ Nyctasha ရဲ႕ အိပ္စက္ေနစဥ္ တစ္ဆထက္တစ္ဆ ႀကီးထြားလာတဲ့ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈတုိ႔ကေန ႐ုပ္လုံးေပၚလာခဲ့ၿပီး နတ္ဘုရားမရဲ႕ ထာဝရ ရွင္သန္ျခင္းကို စားသုံးၿပီး သူမရဲ႕မည္းညစ္တဲ့ ေသြးတုိ႔ျဖင့္ ပုံေဖာ္၍ Bane ကုိ ေမြးဖြားလာခဲ့ေစပါတယ္။ Atropos ဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတုိ႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈျဖစ္ၿပီး ေသမ်ိ ဳးတုိ႔ဟာ သူ႔ရဲ႕အသံကုိ ၾကားလုိက္ရခ်ိန္မွာေတာ့ ႏွလုံးသားထဲမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ နက္႐ိႈင္းစြာ ဖုံးကြယ္ထားတဲ့ ေၾကာက္ရြံျခင္းတုိ႔ဟာ နားထဲကုိ အရင္ဆုံး ပဲ့တင္ထပ္လာပါလိမ့္မယ္။ လူတုိင္း၊ အရာတိုင္း၊ နတ္ဘုရား တိုင္းရဲ႕ ဖုံးကြယ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားတဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕မႈတုိ႔ကုိ Bane ဟာ တစ္စခ်င္းဆီ ဆြဲထုတ္ပါလိမ့္မယ္။  တစိမ့္စိမ့္ယုိစီးက်ေနတဲ့ Bane ရဲ႕ အနက္ေရာင္ ေသြးစက္တုိ႔ဟာသူရဲေကာင္းေတြကုိေတာင္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ ပိတ္မိသြားေစမယ့္ က်ိန္စာမ်ားျဖစ္ၿပီး ထၾကြႏုိးၾကားျခင္းဟာလည္း Bane ကုိ ေရွာင္လႊဲဖုိ႔အတြက္ အသုံးမဝင္ႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ Baneရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈဟာ သူရဲေကာင္းတုိင္းကုိ အေမွာင္ကမ႓ာအား ေၾကာက္လန္႔ေစဖုိ႔ သတိရေပးေနမယ့္ က်ိန္စာဆုိးပဲျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးရွင္းတဲ့ Damage Reduction Ability တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Enfeeble ဟာ ပထမ Single Target Ability တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳခံရတဲ့ Hero ရဲ႕ Physical Damage ကုိသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမွာျဖစ္လုိ႔ Physical Damage အသားေပးမွီခုိရတဲ့ Hard Carry ေတြရဲ႕ Lane အတြက္ Counter Pick ေဆာ့ကစား ႏိုင္ပါတယ္။ 30/60/90/120 ဆုိတဲ့ Physical Damage ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ့္အျပင္ Duration နဲ႔ Cooldown ဟာလည္း ၂ ဆကြာတဲ့အတြက္ Bane ရွိရာ လမ္းက Enemy Carry Hero ကုိ Click တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ႏွိမ္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Single Target Reduction ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခား Damage Reduction ေတြထက္ အားသာတဲ့ Damage Reduction ပမာဏကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားပါတယ္။

႐ိုးရွင္းတ့ဲ Single Target Nuke Ability တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Brain Sap ဟာ Pure Damage အမ်ိ ဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အဆင့္မွာ အသုံးျပဳခံရတဲ့ Unit ဟာ 300 Pure Damage ကုိ ခံစား ရမွာျဖစ္ၿပီး Bane ဟာလည္း 300 Hp ကုိ Heal ေစမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ Enemy Unit ရဲ႕ Hp ဟာ 300 ထက္ နည္းေနရင္ေတာင္ Bane ဟာ 300 Hp ကုိ က်ိန္းေသေပါက္ျပည့္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ally, Enemy အျပင္ မိမိကိုယ္ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ Nightmare ဟာလည္း Single Target Disable Ability ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳခံရတဲ့ Unit ဟာ အိပ္ေပ်ာ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အိပ္စက္ျခင္းကုိလည္း တစ္ဦးမွတစ္ဦးကုိ ကူးေျပာင္းႏုိင္စြမ္းလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ Unit ကုိ Physical Attack ျဖင့္ သြားႏႈိးမိတဲ့ Hero ဟာ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါလိမ့္မယ္။ Nightmare မွာလည္း 20 Pure Damage Per Second ရွိတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ 140 Pure Damage သက္ေရာက္ေစပါဦးမယ္။ အဆုိပါ Pure Damage ျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ သုိ႔မဟုတ္ Ally Hero ကုိ Deny လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Nightmare အသုံးျပဳလုိက္တာနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ Unit ကုိ မိမိ စိတ္တုိင္းက် အိပ္ရာက ႏႈိးႏိုင္မယ့္ Nightmare End ဆုိတဲ့ Ability အျဖစ္ ေျပာင္းသြားပါမယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ Unit အေပၚကုိ ျပင္ပကေန Damage တစ္မ်ိ ဳးမ်ိ ဳး က်ေရာက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းႏိုးသြားမွာျဖစ္လုိ႔ Naga Siren ရဲ႕ Ultimate နဲ႔ မတူဘဲ Ability အသုံးျပဳ ၿပီး တုိက္ခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

Single Target, Disable,  Long Range, Mana Drain, Nuke စတဲ့ အက်ိ ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အားလုံးပါဝင္တဲ့ Fiend’s Grip ဟာ Magic Immune Unit ေတြအေပၚပါ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ Ultimate Ability ျဖစ္ပါတယ္။ Channeling Ability အမ်ိ ဳးအစားျဖစ္လုိ႔ Bane ကုိ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခုခု က်ေရာက္မလာမခ်င္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တုိက္ခုိက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Doom ကဲ့သုိ႔ပင္ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ အေရးႀကီး Hero တစ္ေကာင္ကုိ ထိန္းထားႏုိင္တဲ့အျပင္ Mid Game မတုိင္ခင္မွာ Hero အလြယ္တကူ သတ္ႏိုင္ၿပီး Late Game အထိ အသုံးဝင္တဲ့ Ultimate ျဖစ္ပါတယ္။ Aghanim’s Scepter စပ္ထားခဲ့မယ္ဆုိရင္ Bane ကို Physical ျဖင့္ လာေရာက္ တုိက္ခုိက္မယ့္ Unit တုိင္းကုိ လက္ရွိယူထားတဲ့ Nightmare အဆင့္အတုိင္း အိပ္ေပ်ာ္ေစမယ့္အျပင္ Duration ကုိလည္း 2 Seconds တုိးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ Hp အတြက္ မပူရတဲ့ Brain Sap ေၾကာင့္ Soul Ring ဟာ မျဖစ္မေန စပ္သင့္တဲ့ Basic Item ျဖစ္ပါတယ္။ ကစားသမားအမ်ားစုက Brain Sap နဲ႔ Nightmare ကုိ ဦးစားေပးတင္ေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ အေစာပုိင္းမွာ Nightmare ဟာ တစ္ဆင့္ထက္ပုိၿပီး မလုိအပ္ပါဘူး။ Nightmare အသုံးျပဳထားတဲ့ Unit ကုိ စုေပါင္းတုိက္ခုိက္ဖုိ႔ 4 seconds ဟာ လုံေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္လုိ႔ Enfeeble ကုိ အရင္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ Item မလုံေလာက္ေသးတဲ့ Mid Game မွာ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ Hitter ကုိ အသုံးမဝင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္ကုိ လက္လႊတ္မခံသင့္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ Nightare ဟာ ၾကာျမင့္တဲ့ Disable ျဖစ္လုိ႔ Pudge, Mirana, Clock စတဲ့ Skill နဲ႔ သုံးရတဲ့ Ability ေတြကုိလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာေစမယ့္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ Bane ကစားသမားတုိင္းအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ Fiend’s Grip ကို  အသုံးမျပဳခင္ရွိတဲ့ Ability ေတြကုိ အသုံးျပဳရန္ မေမ့ဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ Channeling Ability ျဖစ္တဲ့ Fiend’s Grip ကုိ မေသခ်ာမခ်င္း အေလာတႀကီး မသုံးမိဖုိ႔ကုိ အၿမဲသတိ ထားသင့္ပါတယ္။ Enemy Team မွာ Point, Instant Disable (Example Slithereen Crush, Burrow Strike, etc ) ေတြ နည္းပါးခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Glimmer Cape, Shadow Blade တုိ႔ကုိ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသာစီး ယူႏုိင္ပါတယ္။ ပြဲၾကာမယ့္ အလားအလာရွိရင္ေတာ့ Bane ကုိ Tank ေစမယ့္ Aghanim’s Scepter, Bkb တုိ႔ကုိ စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ Fiend’s Grip အသုံးျပဳထားခ်ိန္မွာ ပုိမုိေသခ်ာတဲ့ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ရရွိေစဖုိ႔ Necronomicon, ေသခ်ာတဲ့ Disable ျဖစ္ေစ႐ုံမက Escape မပါတဲ့ Bane အတြက္ Force Staff (သုိ႔မဟုတ္) Dagger တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကစားပြဲၾကာသြားရင္ေတာ့ Intelligence Hero တုိ႔ရဲ႕ ထုံးစံ Late Game Item ေတြကို ေရြးခ်ယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ မိမိႏွစ္သက္ေသာ ကစားကြက္သာလွ်င္ မိမိအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

www.dotaboo.com