မရွိမျဖစ္ေသာ စကားလံုး "Get"

The-Indispensable-‘Get’-_SMT_Dailywritingtips.com_Lesson_2015Jul16.jpg

အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ “Get” ဆိုတဲ့စကားလံုးတစ္လုံးကို ေကာင္းေကာင္းသုံးတတ္ရင္ ေနရာတကာမွာသုံးလို႔ ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားအတြက္ “Get” ဆိုတဲ့စကားလံုးသည္ ျဖစ္ျခင္းျပႀကိယာ (Verb to be) ေလာက္ပင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမွာ “Get” ကို ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သုံးပုံ ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႀကိယာ “get” အတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ ေၾကာင္းတူသံကဲြ စကားလံုးမ်ား (synonyms)  မွာ receive, obtain ႏွင့္ buy တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

– I get the daily paper. (receive)

(ကၽြန္ေတာ္ ေန႔စဥ္သတင္းစာကို ရရွိတယ္။)

– Next month I will get my first raise in salary. (obtain)

(ေနာက္လက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဦးဆံုးလစာတိုး ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။)

– He got a 45″ television set at the auction. (bought)

(သူဟာ ေလလံပဲြကေန ၄၅ လက္မ TV တစ္လံုး ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။)

Wordsworth ဟာ သူ႔ရဲ႕ “The World is Too Much With Us” ဆိုတဲ့ ၁၄ လံုးစပ္ လကၤာထဲမွာ “get” ကို “ဓနဥစၥာ စုေဆာင္းျခင္း” (to accumulate wealth) ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔သံုးထားပါတယ္။

“The world is too much with us; late and soon

Getting and spending, we lay waste our powers;” လို႔ စပ္ဆိုထားပါတယ္။

“Get” ဆိုတဲ့ႀကိယာမွာ အပိုအဓိပၸာယ္ေတြမ်ားလြန္းလို႔ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသူေတြက ဘယ္လိုမ်ား ေရြးထုတ္ႏိုင္ၾကသလဲလို႔ ေတြးမိပါတယ္။

ဥပမာ- “get” ကို ၀ိဘတ္ “on” နဲ႔တဲြသံုးတဲ့အခါ မတူညီတဲ့အဓိပၸာယ္ေလးမ်ိဳး ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

– How are you getting on with your studies? (managing, progressing)

(ေက်ာင္းစာေတြ လိုက္ႏိုင္ရဲ႕လား?)

– Sally gets on with her mother-in-law. (has a good relationship)

(ဆယ္လီက သူ႔ေယာကၡမနဲ႔ အဆင္ေျပတယ္။)

– At 93, Mr Biggs is really getting on. (becoming older)

(အသက္ ၉၃ ႏွစ္မွာ မစၥတာဘစ္(ဂ္)(ခ) ဟာ တကယ့္ကို အသက္ႀကီးလာၿပီပဲ။)

– Stop obsessing about the past and get on with your life. (continue)

(အတိတ္ကိုစဲြလမ္းမေနဘဲ ကိုယ့္ဘ၀ကို ဆက္ရွင္သန္သြားပါ။)

ေအာက္တြင္ “get” ၏ ေနာက္ထပ္အသံုးျပဳပံုအခ်ိဳ႕ကို ထပ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

– Don’t get so nervous when you have an interview. (become)

(လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈရွိတဲ့အခါ အရမ္းစိတ္မလႈပ္ရွားပါနဲ႔။)

– How do you get to Carnegie Hall? (reach, arrive at)

(ကာနဂီခန္းမကို ဘယ္လိုသြားရပါလဲ?)

– I can’t get used to your new hairdo. (become accustomed to)

(မင္းရဲ႕ဆံပင္ပံုစံအသစ္ကို ငါက်င့္သားမရေသးဘူး။)

– So he mispronounced your name; get over it. (forget it, let it go)

(ဒီလိုဆိုရင္ သူကခင္ဗ်ားရဲ႕နာမည္ကို မွားၿပီးအသံထြက္တယ္ေပါ့၊ ေမ့လိုက္စမ္းပါဗ်ာ။)

– Now that everyone is in town, let’s get together for dinner. (meet)

(အခု လူတိုင္းၿမိဳ႕ေပၚမွာေရာက္ေနၿပီမို႔ ညစာစားဖို႔ ဆံုၾကရေအာင္။)

– I know that losing your best friend is difficult, but you’ll get through. (survive, overcome)

(အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းကို ဆံုး႐ံႈးရလို႔ ခက္ခဲမွန္းသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္မွာပါ။)

– I want my neighbour to get rid of his vicious dog. (dispose of)

(ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္နီးနားခ်င္းကို သူ႔ရဲ႕ဆိုးတဲ့ေခြးႀကီးကို ရွင္းပစ္ေစခ်င္တာ။)

– She’s trapped in a dead-end job and wants to get out. (escape)

(သူက တက္လမ္းမရွိတဲ့အလုပ္မွာ ပိတ္မိေနလို႔ ထြက္ေျပးခ်င္ေနတာ။)

– We hope to get away this weekend. (travel, go somewhere)

(ဒီ စေန၊ တနဂၤေႏြ ခရီးထြက္ျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။)

– I’ve tried and tried to master algebra, but I just don’t get it. (understand)

(အကၡရာသခ်ၤာကိုတတ္ေအာင္ ထပ္ခါထပ္ခါႀကိဳးစားေပမယ့္ နားကိုမလည္ႏိုင္ဘူးဗ်ာ။)

Get ကို အသံုးျပဳတဲ့အမိန္႔ေပးခ်က္ေတြကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

– Get busy! Get a move on! (Hurry up)

(ျမန္ျမန္လုပ္!)

– Get lost! (Stop bothering me and go away!)

(သြားစမ္း၊ လာေႏွာင့္ယွက္မေနနဲ႔။)

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပမယ့္ အမိန္႔ (၂) ခုကေတာ့ အေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ ကဲြလဲြပါတယ္။

– Get out!

– Get out of here!

ဒီအသံုးအႏႈန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးဟာ “ငါ့ေရွ႕က ထြက္သြားစမ္း” ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

– “Get out! I never want to see you again.”

(ထြက္သြားစမ္း၊ ခင္ဗ်ားကိုကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ဘယ္ေတာ့မွမျမင္ခ်င္ဘူး)

ဒါ့အျပင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေနရာတစ္ေနရာက အျမန္ထြက္သြားခိုင္းတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္းရွိႏိုင္ပါတယ္။

– “Get out of here! The dam is about to burst.”

(ဒီေနရာက ထြက္သြားၾက။ ေရကာတာ က်ိဳးေတာ့မယ္။)

တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့လည္း ၎တို႔ကိုမယံုၾကည္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ဗန္းစကားလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

– “You pay only $600 a month for an apartment in Manhattan? Get out of here!”

(မင္ဟက္တန္မွာ တစ္လကို တိုက္ခန္းခ ေဒၚလာ ၆၀၀ ပဲေပးရတယ္။ သြားစမ္းပါ။)

တစ္ရက္ေလာက္ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားကို ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ျပန္နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ “Get” ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အသံုးျပဳတဲ့အႀကိမ္ကိုသိရရင္ သင္အံ့ၾသသြားႏိုင္ပါတယ္။

Dailywritingtips.com မွ Maeve Maddox ၏ The Indispensable ‘Get’ ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။