ဆိုရွယ္မီဒီယာက ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လို အက်ိဳးျပဳမွာလဲ

3.jpg

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔သည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာ၌ အစံုအလင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ အသံုးျပဳသူအမ်ားဆံုး ဆုိရွယ္ မီဒီယာျဖစ္သည့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီးသန္႔ စာမ်က္ႏွာမ်ား တစ္ေန႔ တစ္ျခား ေပၚေပါက္လာသည္။ အဆိုပါ လူမႈကြန္ရက္ကို ျမန္မာလူထု သန္း ၅၀ ေက်ာ္ အနက္ လူဦးေရ ၃ သန္းေက်ာ္က လက္ခံ အသံုးျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ မစခင္မွာပဲ ဆိုရွယ္မီဒီယာက စၿပီးေတာ့ အသံုးဝင္ေနၿပီ။ အသိပညာေပးေရးေတြ၊ မဲစာရင္း စစ္ေဆးဖို႔ေတြ ေျပာေပးေနၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ မွာလဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဆိုရွယ္မီဒီယာကို စနစ္တက် သံုးစြဲႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး အေနနဲ႔လည္း သံုးလာႏိုင္မယ္”ဟု ဘေလာ့ဂါတစ္ဦး အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ ကိုေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးခ်ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ ဆိုရွယ္မီဒီယာ သည္ ကိုးကား ေျဖရွင္းစရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ သီးသန္႔၀က္ဘ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းက ပိုမိုသင့္ေတာ္ေၾကာင္း  Open Myanmar  Initiative မွ ကိုစိုးသီဟေနာင္က ေျပာ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ တရား၀င္ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားထူေထာင္၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္ဟု PACE ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ဆိုရွယ္မီဒီယာကေန စည္း႐ံုးမႈေတြ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ႀကိဳ တင္ တည္ေဆာက္ထားမွရမယ္။ အခုမွ ထၿပီးလုပ္လို႔ကေတာ့ အ ဆင္မေျပဘူး။ ၿပီးေတာ့ အတုေတြ ကလည္း ေပၚလာႏိုင္တယ္ေလ”ဟု ကိုစိုးသီဟေနာင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ အေကာင့္အတုမ်ားဖန္တီး၍ နာမည္ပ်က္မ်ားရရွိေအာင္ ဖန္တီး ေနသူမ်ားရွိသည့္အျပင္ အေကာင့္ မ်ားကို ပ်က္စီးေအာင္ Hacking ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည့္ အတြက္ သတိထားသင့္ေၾကာင္း ကိုေနဘုန္းလတ္က ဆိုသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳသူ သည္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာ တည္ရွိသည္ဟုေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာမွ သတင္းစကားႏွင့္ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတစ္ခုတည္း အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုတို႔အတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ရယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုရွယ္မီ္ဒီယာကိုသံုးရင္ က႑ေပါင္းစံုအတြက္ အေကာင္းအဆိုးဆိုတာ ရွိလာမွာ ပါပဲ။ မတိက်မေသခ်ာတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အေကာင့္အတုေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ မ်ားစြာ အသံုး၀င္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒအရေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ခုခုကို အေျခခံ၍ အမုန္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေသြးထိုးမႈမ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္သည္ဟု Generation Wave မွ ကိုမိုးေသြးက ဆိုသည္။

 ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ႏိုင္ပါ က ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္ဟု တစ္ခ်ိဳ႕ ေသာ သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာဆို ၾကေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သံုး သပ္သူမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ သတင္းအမွားမ်ားႏွင့္ ၀ါ ဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ သည္ ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ သတင္း မီဒီယာ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာ ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မိုဘိုင္း ဖုန္းလိုင္းမ်ား ေပါမ်ားစြာ ကိုင္ ေဆာင္လာႏိုင္သည့္ ေနာက္ပိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ လာသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ပိုမိုအေလးထား အသံုးျပဳလာၾကၿပီး အဆုိပါအသံုးျပဳသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမွန္တရားမ်ား ေပၚေပါက္လာ ႏိုင္သည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အ သင္း နာယက ျဖစ္သူ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ရင္ၿပီး ေရာဆိုၿပီး လုပ္သြားၾကတာမ်ိဳးမရွိ ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တယ္လီဖုန္း လိုင္းေတြ ကအရမ္းကို ေပါေနၾကၿပီ။ ငါလုပ္လိုက္တာ ဟာ ေဖ့စ္ဘုတ္ ေပၚမ်ား ေရာက္သြားမလားဆိုၿပီး ေတာ့ ေတြးတတ္လာတာဟာ အဟန္႔အတား တစ္ခုျဖစ္လာၿပီ။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ လုပ္သြားၾက မွာပဲ” ဟု ဦးရဲျမတ္သူက ဆိုသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာအေနျဖင့္ မသ မာမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ဝါဒျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအၾကား ေဖ့စ္ဘုတ္အသံုးျပဳ သူမ်ားသည္  သတင္း အမွားအမွန္ ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္သည့္ ဉာဏ္ ရည္နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းက ဆိုသည္။

“ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုသံုးၿပီး ျပည္သူေတြဟာ နီးစပ္ရာ မဲ႐ံုေတြရဲ႕ အေျခအေနကို မွ်ေ၀ႏိုင္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာမွာပါ။ မီဒီယာကေန တစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ကိုမိုးေသြးက ေျပာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ ဆိုရွယ္ မီဒီယာသည္ ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ အလြယ္ကူဆံုး သတင္း စကားမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သည္ မွာ ေသခ်ာလွသည္။

“ပါတီေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဆိုရွယ္မီဒီယာကို သံုးရင္ ေတာ္ေတာ္အက်ိဳးရွိမွာပါ။ မဲဆႏၵရွင္ ေတြကို သတင္းစကား ေပးခ်င္ရင္လည္း အလြယ္ကူဆံုးပဲ။ ဆိုရွယ္ မီဒီယာမွာက ေစာင့္ၾကည္သူေတြေကာ မဲဆႏၵရွင္ေတြေကာ ရွိေနၾကမွာပဲ”ဟု ဦးေအးေက်ာ္ က ေျပာသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္ႏွင့္ ပါတီ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာ၌ တင္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာ ျပင္ပမီဒီယာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ကာ ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုရရွိသည့္ အထိ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်သင့္အျပင္ ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္လည္း မိမိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သိရွိခြင့္ရွိေၾကာင္း ကိုေနဘုန္းလတ္က ဆိုသည္။

“ဆိုရွယ္မီဒီယာကို သံုးတဲ့လူနဲ႔ မသံုးတဲ့လူမွာ သံုးတဲ့လူက အားသာခ်က္ ရပါလိမ့္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းေတာင္ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးၿပီး လူထုကို ခ်ိတ္ ဆက္ လာတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္” ဟု ကိုမိုးေသြးက ေျပာသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို လိမၼာပါးနပ္စြာ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ပါက ေဖ့စ္ဘုတ္အသံုးျပဳ သူ ၃ သန္းေက်ာ္သည္ မိမိ၏ ေထာက္ခံမဲမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကိုေဇာ္သူရိန္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာ မဲစာရင္းသြားၾကည့္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးေရး Post ေတြ တင္ေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ဒါက တကယ္ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပဲ။  မဲစာရင္းၾကည့္ဖို႔ေမ့ေနတဲ့ လူေတြအတြက္ ျမင္ေတြ႕သြားႏိုင္ သြားတယ္”ဟု ၎ ကဆိုသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အသိပညာေရး လုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားႏိုင္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ ကုန္က်စရိတ္ သက္ သာေစႏိုင္ေၾကာင္း မဲစာရင္း လိမ္လည္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ စစ္ေဆးခြင့္၊ ၾကည့္႐ႈခြင့္မ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ ပညာေပးေရးမ်ား လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ တစ္ေန႔တစ္ ျခားမ်ားျပားလာသည့္အျပင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာ၌ တင္ျပ ေဆြးေႏြးလာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီအလိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္း အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိ ေရာက္စြာအသံုးျပဳေနျခင္း မရွိခဲ့ေပ။  အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ကသာ အသံုးျပဳေနၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ အဆို အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ ပါတီမ်ား ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လက္႐ံုးတစ္ဆူျဖစ္လာႏိုင္ ၿပီး လူဦးေရ ၃ သန္းေက်ာ္၏ မ်က္လံုး တစ္စံုလည္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။