ဆင္းမ္ကတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ သစ္အတြက္ Apple ႏွင့္ Samsung က မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေန

1610961_10153068166417825_1352598743182422466_n.jpg

လက္ရိွ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားဖြယ္ ရိွေနသည္။

Apple ႏွင့္ Samsung သည္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအၾကား အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ ဆင္းမ္ကတ္ စံသတ္မွတ္သစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း Financial Times မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္သစ္သည္ embedded SIM ေခၚ e-SIM ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ သံုးစြဲသူမ်ားက ကတ္အသစ္တစ္ခု မလိုအပ္ဘဲ carrier ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္ carrier ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဆင္းမ္ကတ္ကို လဲလွယ္ကာ အသံုးျပဳေနရေသာ္လည္း ၎စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါက ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဖုန္းအတြင္း လဲလွယ္စရာမလိုဘဲ carrier ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္သစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အသင့္သံုးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း Apple ကမူ ၎ကတ္အမ်ိဳးအစားအတြက္ ေျခတစ္လွမ္းအသာရေနၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ Apple သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က Apple SIM ပါဝင္ေသာ LTE iPad မ်ားကို carrier အမ်ားအျပား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

ဆင္းမ္ကတ္သာမက ဆင္းမ္ကတ္ထည့္သြင္းသည့္အေပါက္ကိုပါ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါက Apple ႏွင့္ အျခားဖုန္းကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အနည္းငယ္ ပါးလႊာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

e-Sim ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလိုသည့္ ေအာ္ပေရတာမ်ားတြင္ AT&T, T-Mobile ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ Deutsche Telecom, Vodafone, Telefonica ႏွင့္ Orange အျပင္ အျခား ႏိုင္ငံတကာေအာ္ပေရတာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း GSM Association က Financial Times ထံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TheVerge