တန္ဖိုးသင့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစား OPPO A11W ေစ်းကြက္ ဝင္ေရာက္လာ

Mobile-News-TKK-Google-OPPO-Joy3-9Jul15.jpg

ေစ်ႏႈန္းသင့္တင့္ကာ နည္းပညာပိုင္း ေကာင္းမြန္ေသာ OPPO A11W ဖုန္းအမ်ိဳးအစားသစ္တစ္ခု ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဖုန္းမွာ ေစ်းႏႈန္း သင့္တင့္ေသာဖုန္း အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း Sensor စနစ္ပိုင္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ဖုန္းတြင္ Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 CPU ႏွင့္ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းတြက္ Mali-400MP2 GPU စနစ္မ်ားေထာက္ပံ့ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ Sensor ပိုင္းတြင္လည္း နည္းပညာျမင့္ OPPO ဖုန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ Screen Off Gesture စနစ္၊ Screen On  Gesture စနစ္၊ Smart Call အစရွိတဲ့ Motion Gesture စနစ္မ်ား ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ဖုန္းတြင္  Internal   Memory 4GB ႏွင့္ RAM 1GB ပါဝင္ၿပီး SD Card ျဖင့္ မွတ္ဉာဏ္ထပ္တိုး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ၎ဖုန္းမွာ က်ပ္ ၁၆၉,၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူလိုပါက အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ OPPO ေကာင္တာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မိုဘုိင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။