ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုပိုင္ဆိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုပိုင္ဆိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက ေျပာသည္။

“အျမန္ဆုံးလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔လည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလည္း ေခၚၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေနတာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုရွိျခင္းအားျဖင့္ က႑စံု ဖြ႔ံၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ “ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း သတ္မွတ္ၿပီးသား၊ ရွိၿပီးသားပဲ ကုိယ္က အဲဒီမွာ မထားႏိုင္ေသးတာပဲ ရွိေသးတာ။ ကိုယ္က အဲဒီ ကုိယ္ပုိင္ၿဂိဳဟ္တု ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔၊ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနတာေပါ့၊ National Satellite ေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ေနရာတိုင္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးသြားမယ္။ ဆက္သြယ္ေရးအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ဖိုက္ဘာမေရာက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ၊ တာဝါမေဆာက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ပိုၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးသြားမွာေပါ့။ ေနာက္ က႑အသီးသီးမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သြားမွာေပါ့၊ လူမႈေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးက႑ အထိမွာပါ အမ်ားႀကီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။