ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခုကုိ Opera မွထုတ္ျပန္

url.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခုကုိ Opera Software မွ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

Opera Mini အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎အနက္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Android အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ Opera Mini အသံုးျပဳသူမ်ား၏ web စာမ်က္ႏွာ ဖတ္႐ႈမႈ ၁၀ မ်က္ႏွာတြင္ ၆ မ်က္ႏွာမွာ Facebook.com ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းအင္တာနက္ သံုးစြဲခ်ိန္မ်ား၏ အမ်ားစုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစကာ Twitter မွာ ဒုတိယျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Opera Mini အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အသံုးမ်ားဆံုး Handsets ၁၀၀ ထဲတြင္ Huawei သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ Huawei ျဖစ္ၿပီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Samsung ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခုမွာ Facebook.com, Google.com, Youtube.com, Wikipedia.org, Elevenmyanmar.com, Goal.com, Twitter.com, Mediafire.com, Irrawaddy.org, Funny.com.mm တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသံုးအမ်ားဆံုး ဟန္းဆက္ ၁၀ ခုမွာ Huawei G610s, Huawei Ascend G730, Samsung Manhattan E3300, Huawei Honor 3C, HUAWEI G730-U30, Apple iPhone 4, Samsung Galaxy Grand 2, Huawei Honor 3C H30-U10, Huawei Honor 3C 4G LTE တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ Opera Mini အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ စုစည္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။