ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနမွ Apple ၏ iPhone ႏွင့္ iPad ထုတ္ကုန္မ်ား တရားဝင္ တင္á

1398429_575796565823714_1939824372_o.jpg

Apple Inc. နည္းပညာကုမၸဏီ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရာင္းစင္တာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ mDrive သည္ iPhone ႏွင့္ iPad မ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္ကို ရရိွသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ တရားဝင္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္ေရာက္လာမည့္ Apple ၏ iPhone ႏွင့္ iPad ထုတ္ကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ ျပဳျပင္မႈမ်ားကိုလည္း တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆားဗစ္စင္တာတြင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္ကို ရရိွလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ mDrive ၌ iPhone ႏွင့္ iPad ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ Apple ၏ တရားဝင္ဆားဗစ္စင္တာတြင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“AAR (Apple Authorised Reseller) လုိင္စင္ရတာက ၾကာၿပီဆိုေပမယ့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တရားဝင္လုိင္စင္က အခုမွရတာ။ အခုလို ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုိင္စင္ရလုိက္တာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူေတြရမယ့္ အားသာခ်က္က ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ ျပည္တြင္းက Apple ရဲ႕ တရားဝင္ဆားဗစ္ စင္တာမွာ ပဲ ျပင္လုိ႔ရၿပီ”ဟု mDrive ၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္လုိင္စင္ ရရိွလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ AppleCare ဟူသည့္ အာမခံကတ္မ်ားကိုပါ ပူးတဲြဝယ္ယူႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အာမခံကတ္ ဝယ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သံုးစဲြသူျပစ္ခ်က္ေၾကာင့္ Touch Screen ကြဲျခင္း၊ ေရစိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္ တိတိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတ္ထူးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ အာမခံကတ္သည္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းအထိ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ Apple ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လုိင္စင္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ mDrive တြင္ MacBook ၊ iPhone ႏွင့္ iPad ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

mDrive အေနျဖင့္ ယခင္က iPhone ႏွင့္ iPad Model ေဟာင္းမ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းသာ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္ထပ္မံ ထြက္ရိွလာမည့္ Apple ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္တခ်ိန္တည္း စတင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ mDrive AAR အား လက္ရွိ Junction ေမာ္တင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး mCare ASP အား မၾကာမီ Junction Square တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။