LED Solar Lamp

LED-Solar-Lamp.jpg

ခရီးေဆာင္၊ အိမ္သံုး၊ ဆုိင္သံုး စိတ္ႀကိဳက္သံုးႏုိင္ေသာ အားသြင္းမီးအိမ္ငယ္ေလးမ်ားကို New Life တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ မီးရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အိမ္မီး AC 220 V ျဖင့္ အားျပန္သြင္းႏုိင္သလို Solar စနစ္ပါဝင္သည့္အတြက္ မီးလံုးဝမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္လည္း အားျပန္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Power Light အမ်ိဳးအစား ေမာ္ဒယ္ LL-206 ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူရ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ အလင္းအားေကာင္းေသာ LED မီးလံုး ၃၂ လံုးအသံုးျပဳထားၿပီး မီးအလင္းေရာင္ကို ႏွစ္ဆင့္ေပးထားသည္္။ မီးအိမ္ပံုစံကိုလည္း အရွင္ျပဳလုပ္ေပး ထားေပးၿပီး နံရံကပ္၊ စားပြဲတင္၊ မ်က္ႏွာၾကက္စသည္ျဖင့္ ပံုစံအစံုအသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ၇,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၇၁၄၁၁၆ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။