ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ကို ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

11667372_10153053178797825_6888381048739391665_n.jpg

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္တစ္ဦးကို ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ဴးလီယက္ ကီဗီမာကီသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈအတြက္ အျပစ္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ ဟားဗက္တကၠသိုလ္ႏွင့္ MIT မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ံုးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ကီဗီမာကီသည္ ႀကီးမားသည့္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္က်ခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

သို႔ေသာ္လည္း အက္စ္ပိုတရား႐ံုးက ကီဗီမာကီကို ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၎၏ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္မႈမွ ရရိွခဲ့ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ယူ႐ို ၆,၅၈၈ (စတာလင္ေပါင္ ၄,၇၂၅) ကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

ကီဗီမာကီသည္ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္သာ ရိွေသးေၾကာင္း တရားသူႀကီး ဝီလ္ဟမ္ေနာ္မန္က ဆိုခဲ့သည္။

၎သည္ ColdFusion ဟုေခၚေသာ software program ရိွ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ ကြန္ပ်ဴတာဆာဗာ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဖင္လန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထံ backdoor မ်ားထည့္သြင္းကာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားကမူ ကီဗီမာကီသည္ ဆာဗာ ၁,၄၀၀ ခန္႔တြင္ malware မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ကီဗီမာကီသည္ botnet တစ္ခု ဖန္တီးၿပီး denial of service (DoS) တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ အျခား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားထံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ chat log မ်ားအရ ကီဗီမာကီသည္ botnet ကို အသံုးျပဳကာ ZDNet သတင္းဆိုက္ႏွင့္ Canternet chat tool တို႔ကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC