ယူေကရိွ ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားအတြက္ Micro:bit ကြန္ပ်ဴတာ ၁ သန္းကို BBC အခမဲ့ ေထာက္ပံ့မည္

11701072_10153051380892825_8874363789963113695_n.jpg

အိတ္ေဆာင္အရြယ္ ကြန္ပ်ဴတာသစ္ျဖစ္ေသာ BBC Micro:bit ၏ ေနာက္ဆံုးဒီဇိုင္းကို BBC မွ ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ၿပီး ၎ကို ယူေကရိွ ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားကို အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို BBC ႐ုပ္သံဌာနႏွင့္အတူ ARM, Barclays, element14, Freescale, Lancaster University, Microsoft, Nordic Semiconductor, Samsung ႏွင့္ Wellcome Trus တို႔အပါအဝင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယူေကရိွ ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားထံ BBC Micro:bit အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအတြက္ ပထမအသုတ္ အေနျဖင့္ အလံုးေရ ၁ သန္းအထိ ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

၎ အိတ္ေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာ၏ အရြယ္အစားသည္ ၄ စင္တီမီတာ x ၅ စင္တီမီတာ ျဖစ္ၿပီး ဂိမ္းမ်ားကို ဖန္တီးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အနီေရာင္ LED ၂၅ လံုးႏွင့္ ခလုတ္ ႏွစ္ခု ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ accelerometer တစ္ခု၊ built-in သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္တစ္ခု၊ Bluetooth ႏွင့္ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးႏိုင္မည့္ input and output (I/O) ring ၅ ခု ပါဝင္သည္။

ယူေကရိွ ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားထံ BBC Micro:bit အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ စတင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb