ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ Create Winning Mindset NOW ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးá€

229846_123811041093613_786589654_n.jpg

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ Create Winning Mindset NOW ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၉း၃၀ မွ မြန္းလြဲ ၁၂း၃၀ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MICT Park ၊ အခန္း (၂၀၅ ) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ Your Winning Ways Australia မွ Program Director ျဖစ္သူ Mr. PHILIP J WIN မွ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာသြားမည္ ျဖစ္ သည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ What do you really want in your life?, Install successful people’s habits, Set your goals and become reality you want, Installing your new confidence and be a CHAMPION , Destroy limiting belief and become a WINNER , 7 Secrets of Winning Mindset and be a STAR စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဟာေျပာပြဲတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားႏိုင္၍ ေအာင္ျမင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားေမြးျမဴၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ သန္းႏိုင္ေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆ ႏွင့္ ၀၉၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။