သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုျပဳျခင္းသည္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အားလံုး၏ ၂ ရာá€

IMG_4325.jpg

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွႏိုင္ငံ ေလးႏိုင္ငံကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ Telenor သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Telenor က စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား အျပည့္အဝ မခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“အားလံုးအတြက္ အင္တာ နက္ဆိုတဲ့ တယ္လီေနာရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ အခုကိစၥက တယ္လီ ေနာအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အာရွေစ်းကြက္မွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြက မိုဘိုင္းအင္တာနက္ရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို အျပည့္အဝမ ခံစားေနရပါဘူး” ဟု Telenor Group ၏ Executive Vice President ျဖစ္သူ Sigve Brekke ကေျပာသည္။

“ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိေသးေသာ အာရွေဒသ၏ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ Telenor ကေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အနက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အသံုးျပဳေနသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းကိုင္ေဆာင္မႈ နည္းပါးသည္ဟုလည္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အခု လိုမ်ိဳး သက္ဆိုင္မႈျမင့္မားၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္တဲ့ ေလ့လာမႈမ်ဳိးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ ျဖန္႔ခ်ိမႈ တိုးျမင့္ဖို႔ စိန္ေခၚမႈေတြႀကံဳေနရပါတယ္။ ” ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Petter Gurberg က ေျပာသည္။