ေဟာင္းေသာ္လည္း တန္ဖုိးမေလ်ာ႔သည့္ ကားအမ်ဳိးအစား (၁၀) မ်ဳိးကုိ Motors.com.mm ေရြးခ်ယ္

Motor.jpg

ကားအေရာင္းအဝယ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Motors.com.mm အေနျဖင့္ ကားပုိင္ရွင္မ်ားက ယင္းတို႔၏ ကားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ တန္ဖုိးေလ်ာ့က်မႈ မမ်ားေစရန္၊ ကားတန္ဖုိးေလ်ာ့က်မႈႏႈန္း အနည္းဆုံးျဖစ္သည့္ ကားအမ်ဳိးအစား (၁၀) မ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကားအမ်ဳိးအစား (၁၀) မ်ိဳးမွာ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္ တစ္ခုတည္းအေပၚ အေျခခံၿပီး သုံးသပ္တန္ဖုိးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အာရွစံႏႈန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ Motors.com.mm ေစ်းကြက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွေဒသမ်ားအတြက္ အေျခခံၿပီးသုံးသပ္ တန္ဖုိးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။  “ကားတစ္စီးက ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေနေန၊ အင္ဂ်င္ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေနဆဲျဖစ္ျဖစ္ ဝယ္ယူၿပီးရင္ တန္ဖုိးက်သြားတတ္တာ နည္းနည္းေတာ့ ရယ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ကားဝယ္ၿပီးၿပီးခ်င္း အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ သင္အမ်ားႀကီးေမာင္းၿပီးသလုိမ်ဳိး သင့္ရဲ႕ကားအသစ္က ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ တန္ဖုိး က်သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ကားဝယ္ဖုိ႔မရပ္တန္႔သင့္ပါဘူး။ မွန္ကန္တဲ့၀ယ္ ယူမႈျဖစ္ဖုိ႔ကေတာ့ ကားေစ်းကြက္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာေတြအေၾကာင္း သိေအာင္လုပ္၊ ေသခ်ာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ ကားအမ်ဳိးအစားအလုိက္ တန္ဖုိးေလ်ာ့တဲ့ႏႈန္းမတူၾကပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

အခ်ိန္သုံးႏွစ္ခန္႔ ေမာင္းႏွင္အသုံးျပဳၿပီးေသာ္လည္း တန္ဖုိးရွိေနဆဲကားေမာ္ဒယ္ (၁၀) မ်ဳိးတို႔မွာ Jeep Wrangler, Honda Fit, Fiat Abarth 500, Volkswagen Scirocco, Audi A3, Honda CR-V, Subaru Outback, Toyota Prius, Honda Odyssey, Toyota Avalon တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Motors.com.mm   မွေျပာၾကားထားသည္။ Jeep Wrangler အား ျပန္ေရာင္းမည္ဆိုပါက မူရင္းေစ်း၏  ၆၇
ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္းေသာ္လည္း ေစ်းအမာဆုံး ကားအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ Honda Fit  မွာ  မူရင္းေစ်း၏ (၆၃) ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Fiat Abarth 500 မွာ မူရင္းေစ်း၏  (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ Volkswagen Scirocco မွာ (၅၈) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Audi A3 မွာ ( ၅၇)  ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Honda CR-V မွာ (၅၆) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Subaru Outback မွာ (၅၅) ရာခုိင္ႏႈန္း ျပန္လည္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ Toyota Prius မွာ  (၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Honda Odyssey မွာ (၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Toyota Avalon မွာ (၄၄) ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ အသီးသီး ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။