ကိန္းဘရစ္ခ်္ၿမိဳ႕တြင္ ပစၥည္းေပးပို႔သည့္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ား စမ္းသပ္ရန္ Amazon စီစဥ္

1386004563000-USA-NOW-still.jpg

Amazon သည္ စားသုံးသူမ်ားထံသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေန႔ခ်င္းျပန ္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ကိန္းဘရစ္ခ်္ၿမိဳ႕တြင္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို စမ္းသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ၎စီမံကိန္းသည္ လူအမ်ား အာ႐ုံစိုက္ေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥ တစ္ခုအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ Amazon သည္ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကို စမ္းသပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူေနေၾကာင္း ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ၂.၃ ကီလိုဂရမ္ (၅ ေပါင္) ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေပးပို႔ရာတြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ မိနစ္သုံးဆယ္

အတြင္း တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၅၀ ပ်ံသန္း၍ စမ္းသပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ Amazon သည္ ကိန္းဘရစ္ခ်္ အေျခစိုက္ Evi Technologies ကုမၸဏီကို ဝယ္ယူၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ R&D စီမံကိန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ၎စီမံကိန္းအတြက္ ကိန္းဘရစ္ခ်္ ဧရိယာအတြင္းရွိ ပညာရွင္ႏွင့္ သုေတသီမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေနလ်က္ ရွိသည္။ ကိန္းဘရစ္ခ်္ၿမိဳ႕ရွိ သုေတသန အဖြဲ႕အေနျဖင့္ Amazon  ၏အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ Prime Air စီမံကိန္းကို အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Tech Cruch မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Amazon သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က ယူေကတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ Amazon Prime Air အတြက္ ေလေၾကာင္းစီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာကဲ့သို႔ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ မ်ားစြာကို ေခၚယူေနလ်က္ ရွိသည္။  ထို႔အျပင္ Amazon ကအျခား အလုပ္အကိုင္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ အႀကီးတန္း သုေတသန သိပၸံပညာရွင္ႏွင့္ စီမံကိန္း ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ားကိုလည္း ေခၚယူေနလ်က္ ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ Amazon မွအေဝးထိန္း ေလယာဥ္အသုံးျပဳ၍ ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ စိတ္ကူးသည္ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္သူ နစ္ခ္ဘက္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

-စိုးထက္
Ref: TechCrunch