က်န္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား သံုးေလးလအတြင္းၿပီးႏိုင္ ဟုဆုိ

DSC_6252-[1].gif

က်န္ရွိေနေသးေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား သံုးေလးလအတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“နည္းဥပေဒေလးခုက ဘယ္ေတာ့ၿပီးမလဲ သတ္မွတ္ထားတာက်ေတာ့ အျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ေနတယ္။ သံုးေလးလအတြင္းေတာ့ၿပီးမယ္ ထင္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အၾကမ္းဖ်င္းပဲ ေျပာလို႔ ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေလးေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔တင္ မၿပီးတဲ့ကိစၥေလးေတြ ရွိတယ္၊ တျခားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းရၿပီး လုပ္ရတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္၊ လိုင္စင္နည္း ဥပေဒတုန္းကလည္း ခဏခဏ ေျပာရတယ္ေလ၊ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ဆို ထြက္ေတာ့မယ္၊ အဲဒါနဲ႔ကို ေရႊ႕ေနတာမ်ားၿပီဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒီဟာရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳလည္းရွိေနေတာ့ သိပ္ေတာ့ ၾကာမယ္ေတာ့မထင္ပါဘူး၊ အျမန္ဆံုးေတာ့ ၿပီးေအာင္လုပ္မွာပါ” ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လုိင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒထြက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေလးမ်ဳိး ထြက္ရွိရန္ က်န္ေနေသးေၾကာင္းသိရသည္။