30th Asian – Pacific Children’s Convention in FUKUOKA (APCC)အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိက်င္းပမယ့္ 30th Asian – Pacific Children’s Convention in FUKUOKA (APCC) အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ေခၚယူေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္မွာျဖစ္ၿပီး စ္ိတ္ပါဝင္စားသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁ ရက္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြင္းေမြးဖြားသူ၊ အေျခခံပညာေက်ာင္း (သို႔မဟုတ္) အေျခခံပညာေက်ာင္းႏွင့္ အဆင့္တူ ေက်ာင္းတြင္ပညာ သင္ယူဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအဆင့္ထူးခၽြန္သူ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာတက္သူ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္သူ၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သူ၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ၂ ပတ္ခန္႔ ခြဲ၍ ေနထိုင္တက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမွ ေထာက္ခံခ်က္တင္ျပရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက(MAJA) အသင္းမွ လိုအပ္တဲ့ သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္သလို လူေတြ႕ စစ္ေဆးေသာ ေန႔တြင္ Passport Copy တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္အထိ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္းမိဘ(သို႔) အုပ္ထိန္းသူ လိုက္ပါ၍ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Myanmar Association of Japan Alumni (MAJA) ၀၉- ၂၆၂၆၀၂၁၂၁၊ ၀၉- ၄၂၈၆၁၂၁၅၁ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-ေဝေဝ