Mell

Mell.jpg

Mell App သည္ Social Mobile App တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ Socail Option App တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Social Media မ်ားေပၚတြင္ ေရပန္းစားေနသည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး အျခားေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကိုလည္း သံုးစဲြသူမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ App တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App တြင္ Mell point system ပါဝင္ၿပီး ရရွိသည့္ point မ်ားျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္မည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အက်ိ ဳးခံစားခြင့္ ရရွိေစရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ထားသည္။ Android OS ေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အဆိုပါ App သည္ Zawgyi Font သာမက Unicode Font ကိုလည္း အေထာက္အပ့ံ ေပးထားသည္။ Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 5MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး Android Version 4.0 ႏွင့္အထက္တြင္သာ သံုးစဲြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Xavey Myanmar Co.,Ltd မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးထားသည္။ Download ရယူလိုသူမ်ား အတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။