နယူးေယာက္စီးတီးရွိ အမ်ားျပည္သူသုံးဖုန္းမ်ားကို အလြန္လ်င္ျမန္သည့္ Wi-Fi hub မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ

10690351_10152520398307825_3144845835388421262_n.jpg

နယူးေယာက္စီးတီးရွိ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အမ်ားျပည္သူသုံး ဖုန္းမ်ားကို ကမၻာေပၚရွိ အႀကီးဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆန္ဆုံး အခမဲ့ Wi-Fi ကြန္ရက္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

LinkNYC ဟုအမည္ရသည့္ ၎စီမံကိန္းသည္ ေဒၚလာသန္း၂၀၀ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားက တနလာၤေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ၎စီမံကိန္းသည္ အမ်ားျပည္သူသုံး ဖုန္းအေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 1 gigabit ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အ႐ြယ္အစား ၉.၅ေပ ရွည္လ်ားသည့္ Big Apple မွ ထုတ္လုပ္ေသာ hub ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အစားထိုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ CityBridge အဖြဲ႕အစည္းမွ ရရွိထားၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ မစတင္မီ စီမံကိန္း အတည္ျပဳမႈမ်ား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ CityBridge အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ နည္းပညာကို ကူညီေပးသြားရန္ မိုဘိုင္းခ်စ္ပ္ထုတ္လုပ္သည့္ Qualcomm ကုမၸဏီပါဝင္လာသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အမ်ားျပည္သူသုံး ဖုန္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ Titan ေၾကာ္ျငာ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုစီမံကိန္းသည္ လူအမ်ားမွ အင္တာနက္ ပိုမိုအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္စီးတီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဘးလ္ဒီဘလာခ်ီယို၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ မာယာဝိုင္ေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး မာယာက Wi-Fi အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ hub မ်ား တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းကို မွီခိုအသုံးျပဳေနရသည့္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေနသူမ်ား အတြက္ အေရးပါလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Ref: CNET