Portable Mobile Router

PORTABLE-MOBILE-ROUTER--2-.jpg

မိသားစု၊ ကိုယ္ပုိင္႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ SIM Card တစ္ခုရွိ႐ံုျဖင့္ မွ်ေဝအသုံးျပဳႏုိင္မည့္ D Link အမွတ္တံဆိပ္ DWR-730 ေမာ္ဒယ္ Portable Mobile Router ျဖစ္သည္။ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ၿပီး ပါးလႊာေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Internal Battery ပါဝင္သည့္အတြက္ ခရီးသြားရာတြင္လည္း ယူေဆာင္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္ အားသြင္းထားပါက ေျခာက္နာရီမွ် အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Smart Phone, Tablet, Laptop  တို႔ျဖင့္ အဆင္ေျပစြာ တစ္ၿပိဳင္နက္မွ်ေဝ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္အားသြင္းရာတြင္ Mobile Phone မ်ားကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ အားသြင္းႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ အာမခံတစ္ႏွစ္ ေပးထားၿပီး အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ ဖုန္း၊ ကြန္ပဴ် တာအေရာင္းဆိုင္မ်ား၌ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ K LINK COMPANY LIMITED (D Link Authorized Distributor) ဖုန္း – ၀၁- ၅၀၇၂၁၄၊ ၅၀၇၂၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။