ကေနဒါအစုိးရ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္ခံရ

_83702455_tv025746680.jpg

ကေနဒါအစိုးရ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားသည္ ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈအတြင္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာ offline ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ server မ်ားသည္ ဆုိက္ဘာတိုက္ခုိက္ ခံရမႈေၾကာင့္ အထိနာခဲ့ေၾကာင္း ပါလီမန္အမတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ တိုနီကလီးမင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ေပါက္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းကို မသိရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ Anonymous ဟက္ကာအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားေသာ ဗြီဒီယိုတစ္ခုသည္လည္း အြန္လိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္အျပင္ တုိက္ခုိက္မႈ၏ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ကလီးမင့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈသည္ Dynamic Denial of Service (DDoS) တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားသုိ႔  ကလီးမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : BBC