စမတ္မ်က္မွန္ ထုတ္လုပ္သည့္ Recon ကုမၸဏီကို Intel ဝယ္ယူ

recon-jet-04.jpg

Intel သည္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တစ္ဦးတည္းပုိင္ ကေနဒါကုမၸဏီ Recon Instruments ကိုဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္းအျပင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုမူ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

Recon သည္ Google Glass ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ အားကစားႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး မ်က္မွန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ Recon မွထုတ္လုပ္ေသာ ကန္ေဒၚလာ ၇၀၀ ရွိ Jet မ်က္မွန္သည္ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို display ကျပသ ေပးမည္ျဖစ္သလို text  ႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားေပးရန္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္၎တြင္ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ား ႐ုိက္ကူးႏိုင္ရန္ ကင္မရာ ပါဝင္သည္။ Recon အေနျဖင့္ ႏွင္းေလွ်ာစီး ဝါသနာပါသူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Recon Snow2 စမတ္မ်က္မွန္ကိုလည္း ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အားကစားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စမတ္မ်က္မွန္မ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီနည္းပညာႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Recon ၏တြဲဖက္ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဒန္အိုင္ဆန္ဟာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။          

Ref : CNET