အခေၾကးေငြျဖင့္ အသုံးျပဳရေသာ music streaming ဝန္ေဆာင္မႈကို YouTube မိတ္ဆက္

YouTube.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က YouTube သည္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အခေၾကးေငြျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ YouTube Music Key ကုိစတင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို invite ျပဳလုပ္ခံရမွသာ စတင္အသုံးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး  စတင္အသုံးျပဳခြင့္ ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၆ လအခမဲ့ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ YouTube အေနျဖင့္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈ၏ beta

ဗားရွင္းစတင္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာ့ေစ်းအျဖစ္ လစဥ္ေဒၚလာ ၇.၉၉ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။  ေနာင္အနာဂတ္တြင္မူ ပုံမွန္ႏႈန္းထား တစ္လလွ်င္ ၉.၉၉ ေဒၚလာ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၎ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမပါဝင္ဘဲ သီခ်င္းမ်ားကို နားဆင္ႏိုင္မည့္အျပင္ လက္ရွိ YouTube ၏ iPhone ႏွင့္ Android ဖုန္း app မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဗီြဒီယိုမ်ားကို offline ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ၊ ေဝမွ်၊ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး အဆိုေတာ္ႏွင့္ ပရိသတ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး ေနရာအျဖစ္ YouTube ကို ဖန္တီးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ blog post တြင္ေရးသားခဲ့သည္။

ယခုဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္သည္ Google Play Music ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။  အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ YouTube ၌သာမန္ music ဗြီဒီယိုမ်ားႏွင့္အတူ အရည္အေသြးျမင့္ သီခ်င္းေခြမ်ားလည္း နားေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

-စိုးထက္

Ref: CNNMoney