ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ဖုန္းကိုေျခရာခံသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္အသတ္ခံရ

12.jpg

ကေနဒါ ႏိုင္ငံသား ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးသည္ တကၠစီတစ္စီးေပၚတြင္ ဖုန္းေမ့က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ဖုန္းအား ေျခရာခံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးသည္ လူ ၃ ဦးႏွင့္အတူ ဖုန္းကိုေျခရာခံမိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ရယ္မီကြတ္ခ္ျဖစ္ကာ app တစ္ခုအသုံးျပဳ၍ ၎ဖုန္းအား ေျခရာခံႏိုင္ခဲ့သည္။ CBC သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၎သည္ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္အတူ ဖုန္း၏တည္ေနရာ ေဖာ္ျပေနေသာ ေအာ္တာရီယိုျပည္နယ္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ကလပ္သုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ကာ ကားအတြင္း လူ ၃ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ကြတ္ခ္သည္ ၎လူ ၃ ဦးႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး ကားအျပင္း ေမာင္းႏွင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းထုိင္ခုံျခမ္းရွိ တံခါးကိုဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ရဲကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို စုေဆာင္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကြတ္ခ္သည္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ အမ်ားအျပားျဖင့္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရဲမ်ားသည္ ဖုန္းႏွင့္ကားႏွစ္ခုစလုံးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူ ၃ ဦး လြတ္ေျမာက္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါလူ ၃ ဦးႏွင့္ ကြတ္ခ္သည္ ယခင္ကတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ရဲမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒသရဲမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ဖုန္းေျခရာခံေသာ app မ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ဖုန္းအားေျခရာခံမိၿပီး သံသယျဖစ္စရာ ေတြ႕ရွိပါက ရဲမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : CNET