ျပင္ဦးလြင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္

Update-News_5.jpg

မႏၲေလးၿမိဳ႕ Future Link Education Provider (မႏၲေလး) ႏွင့္ MIBT Computer (ျပင္ဦးလြင္) တို႔ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ပညာ သင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးျပပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ အထိ ျပင္ဦးလြင္ရွိ Royal Diamond Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

SIM, KAPALN, JCU, MDIS, PSB, SAA, RAFFLES,SHMS, IHTTI, CESAR RITZ, CULINARY ART ACADEMY, DEMY HIM စေသာေက်ာင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ medical, engineering, ICT, Design, Accounting, Banking စေသာဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ scholorship program မ်ား၊ tution grant မ်ား အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပပြဲသို႔လာေရာက္သူတိုင္း အတြက္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားအျပင္ စင္ကာပူေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ကံစမ္းမဲစေသာ အစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ MIBT Computer ဖုန္း ၀၉-၄၃၀၇၄၅၆၀ ႏွင့္ ၀၉-၇၉၃၈၇၂၆၅၀ သို႔ ေရာက္သြယ္ စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ေက်ာင္း အပ္ႏွံျခင္းအား Future Link Education Provider မႏၲေလး၊ ဖုန္း ၀၉-၉၇၅၀၂၆ဝဝ၅ ႏွင့္ ၀၉၇၉၈၅၉၇ဝဝ၉ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။