တကၠသိုလ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲက်

Crown-1.jpg
Crown-2.jpg
Crown-3.jpg

CROWN Education မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇြန္လ ၇ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ Summit Parkvies Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ CROWN Education မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက စင္ကာပူအစိုးရတကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပိုမိုေပးအပ္လာသည့္ အေမရိကန္ ပညာသင္ဆု မ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ေဆးေက်ာင္းတက္မည့္သူမ်ား သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္း အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္သည့္အခါ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မႈ မမွားေစရန္ သိထားသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။