မေလးရွားပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္က်င္းပ

Jenko-1.jpg
Jenko-2.jpg
Jenko-3.jpg
Jenko-4.jpg

Jenko Group of Educare Services မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ မေလးရွားပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ပညာေရးစံုညီပြဲေတာ္ကုိ ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Rose Garden ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ အခမဲ့စစ္ေဆးေပးျခင္း (Free English Placement Test) မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေပးခဲ့သည္။