ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ဝန္းက်င္မွ ဖုန္းမ်ား MPT ကြန္ရက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ဟုဆို

url.jpg

ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ဝန္းက်င္မွဖုန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္လာပါက MPT ကြန္ရက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာေသာဖုန္းျဖင့္ စတင္ ဆက္သြယ္မည္ဆိုပါက MPT GSM, MPT, MM 900 စသည့္ ကြန္ရက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ အသံုးျပဳသည့္ ဖုန္း၏ သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာမွ က်သင့္ေငြကို ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ျပည္ပဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ စာရင္းကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.mpt.com.mm တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ တစ္ႏိုင္ငံလွ်င္ ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ရွိသကဲ့သို႔ ေလးခုအထိရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္စဥ္ ျပည္ပဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္သကဲ့သို႔ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုလည္း ပါဝင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယင္းအျပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ၾသစေၾတးလ်၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဟန္ေဂရီ၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ေနာ္ေ၀း၊ နယူးဇီလန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပိုလန္၊ စင္ကာပူ၊ စပိန္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အေမရိကန္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ဝန္းက်င္မွ ေအာ္ပေရတာမ်ား MPT ကြန္ရက္အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

MPT ကြန္ရက္အေနျဖင့္ International Roaming Outbound သြားေရာက္သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ ၃၅ ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္ပေရတာ စုစုေပါင္း ၃၇ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ သကဲ့သို႔ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုရွား၊ အီဂ်စ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။