သံုးစြဲသူ၏ နားရြက္ျဖင့္ စမတ္ဖုန္းကို unlock လုပ္ႏိုင္မည့္ စနစ္အတြက္ Amazon မူပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား

11216798_10152996427542825_2215354684774059123_n.jpg

Amazon သည္ နားရြက္ပံုစံအေနအထားကို သိမွတ္ကာ စမတ္ဖုန္းကို unlock လုပ္ႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုကို မူပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

၎မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ PatentYogi မွ YouTube တြင္ ဗီဒီယိုတင္ကာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စနစ္သည္ သံုးစြဲသူ၏ နားရြက္ပံုသ႑ာန္ကို ဖုန္း၏ အေရွ႕ဘက္ကင္မရာျဖင့္ ဖမ္းယူကာ unlock လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔၏ နားရြက္သည္ လက္ေဗြတစ္ခုကဲ့သုိ႔ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိရိွႏိုင္ေစသည့္အတြက္ ဖုန္းကို log in ဝင္ေရာက္ရာတြင္ passcode ႏွင့္ pattern တစ္ခုထည့္သြင္းရန္မလိုဘဲ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖုန္းႏွင့္ သံုးစြဲသူ၏ နားရြက္အၾကားရိွ အကြာအေဝးကိုလည္း speaker volume ျဖင့္ တြက္ခ်က္ခ်ိန္ညိႇႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ Amazon ၏ အထက္ပါ စနစ္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ Fire ဖုန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာျခင္း ရိွ၊ မရိွအတြက္ မသိရိွရေသးေပ။

Ref: TheNextWeb