အရြယ္ႀကီးမားေသာ Surface Hub ကြန္ပ်ဴတာ တစ္မ်ိဳးကို Microsoft မိတ္ဆက္

1433987686153.jpg

Microsoft သည္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ touchscreen ကြန္ပ်ဴတာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ၈၄ လက္မအရြယ္ရွိ Surface Hub ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကြန္ပ်ဴတာ၏ တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၉,၉၉၉ ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွစ၍ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားကို လက္ခံကာ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅၅ လက္မရွိေသာ touchscreen ကြန္ပ်ဴတာကိုမူ ကန္ေဒၚလာ ၆,၉၉၉ ျဖင့္ လက္လီေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Microsoft Surface Hub သည္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တာဝန္ယူႏိုင္မည့္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာရန္  ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လူအဖြဲ႕လိုက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္အတြက္သာမက လုပ္ေဆာင္ခ်က္စုံလင္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း Microsoft  ရွိထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ ဒုဥကၠ႒ မိုက္ခ္အန္ေကြလိုက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ကုန္ပုံစံမွာ ဝိႈက္ဘုတ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿပီး  လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 4K display ပါဝင္သလို အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား၊ ကင္မရာမ်ား၊ စပီကာမ်ားႏွင့္ မိုက္ခ႐ုိဖုန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ Microsoft Surface Hub ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ေဝမွ်ႏိုင္သည္။ Microsoft သည္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Windows 10 ျပပြဲ၌ Surface Hub ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Ref: ABCNews