အခ်က္အလက္မ်ား မေတာ္တဆ ဖ်က္မိျခင္းေၾကာင့္ A400M ေလယာဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ရဟုဆုိ

_83539969_b47a9225-6db2-4f83-975d-576edf0279e6.jpg

မၾကာေသးမီက စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ပုိုင္ေလယာဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ရျခင္းမွာ အင္ဂ်င္သုံးလုံးအား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ ဖိုင္မ်ားကို မေတာ္တဆ ဖ်က္မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ကုမၸဏီ Airbus သည္ A400M ေလယာဥ္ ပ်က္က်ၿပီးေနာက္ data log မ်ားအတြင္း မူမမွန္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး software ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင္း ေလယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့ရေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ စပိန္ရွိစုံစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ားက အင္ဂ်င္တိုင္းတာမႈကို ေဖာ္ျပေပးသည့္ ဖိုင္မ်ားကို မေတာ္တဆ ဖ်က္မိျခင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာၾကသည္။ ထိုသုိ႔ဖုိင္မ်ား မွားယြင္းဖ်က္မိျခင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္ပန္ကာမ်ားမွာ ျဖည္းညင္းစြာ လည္ပတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္သည္ ေမလ ၉ ရက္တြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္စဥ္အတြင္း ဆီးဗီလ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္ေပၚ၌ ပါဝင္သူ ၄ ဦးစလုံး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ယူေကအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ေလယာဥ္မ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသလို အဆိုပါ မေတာ္တဆမႈ ၿပီးေနာက္ A400M ေလယာဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း Airbus အေနျဖင့္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Paris Air Show တြင္ A400M ေလယာဥ္ကို ပ်ံသန္းရန္စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

A400M ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ပ်ံသန္းျပဳလုပ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ လ်က္ရွိေၾကာင္း Airbus အမႈေဆာင္ ဖာနန္ဒိုအလြန္ဆိုက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref : BBC