ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ကား မိတ္ဆက္သြားမည္ဟု Baidu ထုတ္ျပန္

Baidu.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး Baidu သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ၎တို႔ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံး ေမာင္းသူမဲ့ကားကို မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎ေမာင္းသူမဲ့ကားကို ဖန္တီးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိတ္ဆက္သြားမည္ကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။ Baidu ၏ေမာင္းသူမဲ့ကားသည္ ၿပိဳင္ဘက္ Google ၏ေမာင္းသူမဲ့ကားႏွင့္ အတူထြက္ရွိ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဘာသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ TechWeb ၏ သတင္းတစ္ပုဒ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အမည္မထုတ္ျပန္ေသာ ကားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Baidu ၏အႀကီးတန္း ဒုဥကၠဌ ဂ်င္ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ကို China Cloud Computing conference တြင္ဂ်င္ဝမ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Google ၏အလုံးစုံ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားကို ဖန္တီးမည္မဟုတ္ဘဲ သမား႐ိုးက် လီဗာပါဝင္ၿပီး ေမာင္းသူကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားေသာ ကားမ်ားကိုသာ ဖန္တီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Baidu ကုမၸဏီ၏ Yu Kai လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း အႀကီးအကဲက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: BBC