ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး ကုမၸဏီ Kaspersky Lab တိုက္ခိုက္ခံရ

_83543105_af190a2a-ef31-4c9b-9d73-87da0e7a5cab.jpg

Anti-virus  software ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Kaspersky Lab ၏ကုိယ္ပုိင္ စနစ္မ်ားကို လတ္တေလာတြင္ ဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခုိက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Kaspersky Lab အေနျဖင့္ အဆိုပါ တိုက္ခုိက္မႈသည္ ကုမၸဏီ နည္းပညာမ်ားကို ေထာက္လွမ္းသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားထားသည္။ ကုမၸဏီအား တိုက္ခုိက္ခဲ့ရာတြင္ ယခင္က မသိရွိခဲ့ေသာ နည္းလမ္း ၃ ခုအထိ ပါဝင္ေၾကာင္း Kaspersky Lab ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အေစာပုိင္း အဆင့္မွာပင္ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့မႈကို သတိျပဳမိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ တုိက္ခုိက္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖုိင္အခ်ိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ေသာ္လည္း Kaspersky ထုတ္ကုန္မ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး ကုမၸဏီမ်ားအား ေထာက္လွမ္းမႈသည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီးအား ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမွာ တရားဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီမ်ားက ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဟက္ကာမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အႀကီးအကဲ ယူဂ်င္းကတ္စပါစကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎၏စနစ္ ေပါက္ၾကားမႈကို ေႏြဦးရာသီ အေစာပိုင္းတြင္ ေျခရာခံမိခဲ့ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံ ျပည့္ဝမႈရွိေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Kaspersky Lab ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ malware သည္ disk ရွိ ဖိုင္မ်ားတြင္မရွိဘဲ ကြန္ပ်ဴတာ၏ memory တြင္ ထိခုိက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျခရာခံရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္။ Kaspersky အား တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အေစာပိုင္း Duqu ဟုအမည္ရေသာ Trojan ကိုဖန္တီးသူမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ Trojan သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အီရန္၊ အိႏၵိယ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ယူကရိန္းတြင္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့မႈေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ခဲ့သည္။

Ref: BBC