IT Business Plan Contest 2014 အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ

IT-1.jpg
IT-2.jpg
IT-3.jpg
IT-4.jpg

IT Business Plan Contest 2014 အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲကိုေတာ့ ဇြန္လ ၅ ရက္က MICT Park မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။