ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ OLED display panel ကို Samsung မိတ္ဆက္ျပသ

18900_10152989471452825_8949027901350593438_n.jpg

Samsung သည္ ၅၅ လက္မအရြယ္ OLED display ႏွစ္မ်ိဳးကို ေဟာင္ေကာင္ကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုန္စည္ျပပြဲတစ္ခုတြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၎ display ႏွစ္မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမွာ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ display ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္မ်ိဳးမွာ မွန္ကဲ့သို႔ ပံုရိပ္ထင္ႏိုင္သည့္ display ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ display မ်ားကို ကနဦးတြင္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၌ ထားရိွသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈ ရိွေစၿပီး ေစ်းဝယ္ယူမႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု Samsung က ဆိုထားသည္။

၎ display မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ Intel ၏ Real Sense နည္းပညာသည္ display ကို virtual အဝတ္လဲခန္းတစ္ခုအသြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နည္းပညာတြင္ အဆင့္ျမင့္ 3D ကင္မရာမ်ားအျပင္ အသံႏွင့္ ကိုယ္အမူအရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းဝယ္သူအေနျဖင့္ အဝတ္အစားႏွင့္ လက္ဝတ္လက္စားမ်ားကို ျပင္ပတြင္ ဝတ္ဆင္ထားသကဲ့သို႔ item မ်ားကို မဝယ္ယူမီ display ေပၚတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စမ္းသပ္ဝတ္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ mirror OLED နည္းပညာသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အိမ္မ်ားရိွ မွန္မ်ားကို အစားထိုးႏိုင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း Samsung မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET