Sweet Home 3D For Mac

Sweet.jpg

Mac OS အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အိမ္ဒီဇိုင္းမ်ားကို 3D ပံုစံျဖင့္ ဆဲြၿပီး အခန္းဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားကိုပါ စိတ္ႀကိဳက္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 2D, 3D တုိ႔ျဖင့္ ေရးဆဲြႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကား ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။

အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ အိမ္အတြင္းရွိ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ အိပ္ခန္းတုိ႔ကို အေသးစိတ္ေရးဆဲြေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ သံုးစဲြခြင့္ရွိသည့္ ေဆာဖ့္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ Mac OS Version 10.4 မွ 10.10 အထိ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။