အခမဲ့ ေရာင္းဝယ္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ပံုစံ အသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ မိတ္ဆက္

ads.jpg

ပံုစံအသစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.ads.com.mm ကို ျပန္လည္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ပစၥည္းအသစ္မ်ားအျပင္ တစ္ပတ္ရစ္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ က႑ခြဲကာ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္ ဟုဆုိသည္။

“Desktop ေရာ၊ မိုဘိုင္းဗားရွင္းအတြက္ေရာ ႏွစ္ခုစလံုး အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ တင္မကဘဲ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ ရွာႏိုင္မယ့္ က႑ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္၊ ဒီဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန ပစၥည္းေတြေရာင္းခ်တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး႐ံု သပ္သပ္ပါ” ဟု ads.com.mm ၏ Country Manager Mr.Nico Poma က ေျပာသည္။

အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပစၥည္းတစ္ခုခု ေရာင္းခ်လိုပါက ေၾကာ္ျငာတင္မည့္ေနရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္၍ အလြယ္တကူ တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစၥည္းတစ္ခုခု ဝယ္ယူလိုပါကလည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲ ဝင္ေရာက္ကာ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပစၥည္းပါ ဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ပတ္ရစ္ဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဝန္ေဆာင္ခ၊ ေကာ္မရွင္ခ ေပးစရာ မလိုေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ရရွိသည့္ မည္သည့္ေနရာမွ မဆို ေရာင္းဝယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သာမကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕မ်ားအလိုက္ ေရာင္းႏိုင္၊ ဝယ္ႏိုင္ရန္ ခြဲျခားေပးထားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပစၥည္းအ မ်ိဳးအစားေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ကို ေရာင္းႏိုင္၊ ၀ယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး လစဥ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္႐ႈသူေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။