႐ုပ္သံျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ေဗဒင္ေဟာရန္ စီစဥ္

Update-News_5.jpg

လူသိမ်ားျပားေသာ ေဗဒင္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ စံဇာဏီဘိုသည္ Skype ကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ႏိုင္ေသာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ေဗ ဒင္ေဟာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

“အင္တာနက္ေပၚကေန ဟိုဘက္နဲ႔ (ေဗဒင္ေမးျမန္းသူ) တိုက္႐ိုက္ေျပာဖို႔ရွိတယ္။ Skype လိုမ်ိဳးပဲေပါ့ေနာ္။ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ သတ္မွတ္ရမယ္။ အခု လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါၿပီ”ဟု စံဇာဏီဘိုက ေျပာသည္။

အစီအစဥ္အတြက္ MONO Technology Myanmar ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အျပန္အလွန္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ Application တစ္ခုကို အြန္လိုင္းေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေဗဒင္တိုက္႐ိုက္ ေဟာေျပာေသာ အစီအစဥ္၌ ေငြေပးေခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကိုမူ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စံဇာဏီဘိုက ေျပာသည္။

“အခ်ိန္နဲ႔သတ္မွတ္ၿပီး ေပးရမယ္ေပါ့။ ေပးဖုိ႔ကေတာ့ အသံုးျပဳသူက ဘယ္လိုေပးမလဲ။ ဘာနဲ႔ ေပးမလဲ။ ႀကိဳေပးရမွာလား။ ဒါက စဥ္းစားေနတုန္းပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။