မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ MPT ၏ အေရာင္းဆိုင္ခန္း စတင္ဖြင့္

11082326_681211881979561_1185272471016752684_o.jpg

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အေရာင္းဆိုင္ခန္းကို ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆိုင္မွာ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တတိယေျမာက္ဆုိင္ျဖစ္ၿပီး ၈၄ လမ္း၊ ၃၃လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းေတာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ အဆိုပါဆိုင္ႏွစ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ယင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား အစရွိသည္ တို႔အျပင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆိုင္ (Brand Shop) မ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ကနဦး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား တြင္ပါ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကနဦးအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ငါးဆိုင္၊ မႏၱေလးတြင္ သံုးဆိုင္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ပါ တစ္ေနရာ ႏွစ္ဆိုင္ႏႈန္း ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။ ယင္းေနာက္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ရွိ စာတိုက္ႀကီးအနီးတြင္ တစ္ဆိုင္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သံသုမာလမ္းတြင္ တစ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ အဆိုပါဆိုင္မ်ားတြင္ MPT မွထုတ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုက္႐ိုက္ေရာက္းခ်ျခင္းႏွင့္ Customer Care တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။