ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး BMW ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္းဖြင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ BMW ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ BMW ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ တရားဝင္ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရရွိထားေသာ Prestige Automobiles က အဆိုပါ ျပခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွစတင္ကာဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွတ္ ၄၈၅၊ ျပည္လမ္းမႏွင့္ နာနတ္ေတာလမ္းေထာင့္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးထားသည့္ BMW သံုးထပ္အေဆာက္အအံု အေရာင္းျပခန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ BMW X4 အသစ္၏ အသြင္သဏၭာန္ အမူအရာမ်ားကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။