တစ္ဦးခ်င္း မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ အမ်ားျပညá

IMG_9015.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္း မုိဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုုန္း႐ံုမ်ား (PCO သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းဆုိင္ႏွင့္ ဖုန္း႐ံုအေရအတြက္သည္ ၇၀၀ ေက်ာ္ရိွခဲ့ရာမွ ယခုလက္ရိွ အခ်ိန္တြင္မူ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ၁၅ သန္းေက်ာ ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏  တစ္ဦးခ်င္းမုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနသည္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕၏အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အဆုိပါ ဖုန္း႐ံုမ်ားကို ပိတ္သိမ္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနသည္  အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္း႐ံုမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား၌ ဆက္သြယ္ေရး ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အဓိကထားရိွ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူေနထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္မူ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွသိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ပီစီအုိေတြ ေနရာတုိင္း မေတြ႕ရသေလာက္ နည္းလာတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ပိုသိသာလာတယ္။ လူတုိင္းရဲ႕လက္ထဲမွာလည္း မုိဘိုင္းဖုန္းေတြ ကိုင္လာၾကတာ ပိုၿပီးမ်ားလာတာ ေတြ႕ေနရတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားျပည္သူသံုး ဖုန္း႐ံုတစ္ခုမွာ ဖုန္းဆက္ဖို႔ ေစာင့္ရတဲ့အေျခအေန၊ ဖုန္းေခၚခေတြ ပိုေပးရတဲ့ အေျခအေနေတြက လြတ္သြားၾကေတာ့ ပိုၿပီးအဆင္ေျပ လာၾကတယ္”ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုလက္ရိွ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳမႈသည္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးလအတြင္း၌ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္သန္းနီးပါး တုိးတက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ၂ သန္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

-ယုဇနကုိကုိ