MPT က ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္၂၀၁၅ မတ္လကုန္တြင္ 3G စခန္းအေရအတြက္ လá

IMG_6865.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ႏိုဝင္ ဘာ ၆ ရက္ေန႔က စတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ လိုင္းက်ပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 3G  စခန္းမ်ား၌ လိုင္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါ စခန္းရွိ လိုင္းအင္အားမွာ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ မတိုင္မီကထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပို၍ အင္အားတိုးျမႇင့္လာၿပီ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားထားသည္။ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ 3G စခန္းမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ လက္ရွိအေရအတြက္၏ ႏွစ္ဆရွိလာမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ KDDI၊ Sumitomo တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တယ္လီဖုန္းသုံးစြဲမႈ ျမင့္မားေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကုန္အထိ SIM ကတ္ေပါင္း ၅ သန္းေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားထားသည္။  MPT, KDDI, Sumitomo တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမလအတြင္း၌ ဆင္းမ္ကတ္တစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

–ထြန္းထြန္း