ယူေကဗီဇာ လတ္တေလာ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ VFS တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

VFS-Thailand.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယူေက ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ စင္တာအသစ္ကို ဇြန္လလယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ အေရးေပၚဗီဇာ လိုအပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရိွ VFS ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ စင္တာ (http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/) တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သံ႐ံုးရွိ ဗီဇာဌာနတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ရက္ခ်ိန္းမ်ား ျပည့္လ်က္ရွိၿပီး ဗီဇာစင္တာ အသစ္မွာလည္း ေလွ်ာက္လႊာသစ္မ်ားလက္ခံရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္တြင္ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ကာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေလွ်ာက္ ထားမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ထပ္ေဆာင္း ကုန္က်စရိတ္ ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ယူေကရဲ႕ အဓိကေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္က စက္တင္ဘာလျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေက်ာင္းတက္မယ့္ ကေလးေတြကိုေတာ့ ထိခုိက္မႈမရွိပါဘူး။ အဲလုိမဟုတ္ဘူး၊ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သြားတာတို႔၊ ဇူလုိင္လမွာဖြင့္မယ့္ Short Course သြားတက္တာမ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္းအခက္အခဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အစ္မတုိ႔ဆီက ကေလးေတြကေတာ့ ႀကိဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ထုိင္းအထိေတာ့သြားၿပီး ေလွ်ာက္စရာမလုိပါဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာ အေရးတႀကီးသြားမယ့္သူေတြ၊ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထား တဲ့သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ထုိင္းအထိ သြားေလွ်ာက္ရမွာပါ” ဟု Regent မွ ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံ ေဒၚလြင္လြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ဗီဇာစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို  ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ စင္တာသစ္ မဖြင့္လွစ္မီအထိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ စင္တာအသစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ www.gov.uk/world/burma ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သိရိွလိုပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ https://ukvi-international.faq-help.com/ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။