ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ IELTS For UKVI ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္

IELTS.jpg

ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ IELTS For UKVI (UK Visa and Immigration) ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ပံုစံစနစ္သစ္ကို လာမည့္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္မွ စတင္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ Foundation Program ႏွင့္ Pre-Master Program မ်ားကို ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ IELTS For UKVI ကိုေျဖဆိုရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလို ေက်ာင္းသားေတြက အရင္တုန္းက ပံုမွန္ တစ္လ ၂ ႀကိမ္ စစ္ေဆးေပးတဲ့ IELTS စာေမးပြဲကို ဝင္ေျဖလို႔ရတယ္။ အခုကေတာ့ ယူေကတကၠသိုလ္ေတြကို သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကေန တစ္ဆင့္ တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြက အခုစတင္က်င့္သံုးမယ့္ စနစ္အတိုင္း လိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ IELTS For UKVI ကို သီးသန္႔ေျဖဆိုဖို႔ မလိုတဲ့ အခ်ိဳ႕ ယူေကတကၠသိုလ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု CROWN Education မွ ႏိုင္ငံတကာပညာေရး အႀကံေပးအတိုင္ပင္အရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္က်င့္သံုးမည့္ IELTS For UKVI စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွ မိမိကိုယ္ပိုင္ အၿမဲသံုးသည့္ အီးေမးလ္ကို အသံုးျပဳ၍ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃ ရက္အတြင္း MFTB တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေငြသြင္းထားမႈ အေထာက္အထားေျပစာကိုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ တင္ျပၿပီးမွသာ မိမိ၏ IELTS For UKVI စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးေျမာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၇ ရက္မွ စတင္ကာ http://takeielts.britishcouncil.org/ အြန္လိုင္းမွ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။