အေရာင္း ရပ္နားထားခဲ့သည့္ Wimax အင္တာနက္လိုင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်

11174371_936599383028711_2718699761292086536_o.jpg

ေျခာက္လအၾကာ အေရာင္းရပ္နားထားခဲ့သည့္ Wimax အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ဟု Red Link မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၁ ေသာင္းခြဲဝန္းက်င္ရွိသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည့္ Wimax အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို Red Link ကုမၸဏီက ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ Bandwidth ကို ရယူ၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကုမၸဏီသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ထားေနဆဲျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္ရရွိခဲ့ပါက ကိုယ္ပိုင္ Bandwidth ႏွင့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ၎တို႔သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ 1.8 GB ပမာဏကို ရယူ၍ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။